Menu
 • صفحه اصلی
  • بخش انرژي با توجه به نقش دوگانه آن در خصوص تامين انرژي و درآمد ارزي كشور، زيربناي اصلي توسعه به شمار مي‌آيد و همواره داراي نقش بنيادي در بخشهاي اجتماعي ـ اقتصادي بوده است. بر اين اساس، ايجاد يك نظام يكپارچه از آمار و اطلاعات انرژي در كشور، با رويكرد مديريت صحيح اطلاعات، ايجاد هماهنگي بين مراكز توليد اطلاعات انرژي، يكسان سازي تعاريف، مفاهيم و روش هاي جمع‌آوري اطلاعات، دسترسي سريع مديران، كارشناسان و پژوهشگران حوزه انرژي به داده‌هاي دقيق و قابل اعتماد انرژي و در نهايت كمك به برنامه ريزي و سياستگذاري صحيح مديران در بخش انرژي از اهميت زيادي برخوردار است.

 • نمودار جریان انرژی
  • به‌طورکلی به‌منظور بررسي فرآيند توليد تا مصرف نهايي حامل هاي اوليه انرژي شامل نفت، گاز، زغال‌سنگ، سوخت‌های سنتي و انرژی‌های تجديدپذير و اطلاع از ميزان توليد و يا مصرف هر يك از آن‌ها در بخش هاي مختلف از تحليل جريان انرژي مبتني بر سيستم مرجع انرژي شامل سطوح انرژي اوليه، انرژي ثانويه و انرژي نهايي استفاده مي گردد. براين اساس مي توان اطلاعات سيستم انرژي كشور را از منابع توليد تا بخش هاي نهايي مصرف بر اساس قانون بقاي انرژي تراز نمود و تحولات آن را مورد تجزیه‌وتحلیل قرارداد.

 • ترازنامه هیدروکربوری
  • ترازنامه هيدروكربوري كشور با رويكرد تحليل جامع بخش انرژي هيدروكربوري و شناسايي تنگناها در بخشهاي عملياتي در گستره صنعت انرژي با تاكيد بر بخشهاي نفت و گاز در دو بخش با عنوانهاي هيدروكربوري و انرژي تنظيم شده است. در بخش هيدروكربوري وضعيت ذخاير، عمليات فرآورش و تبـديل و تبـادلات خـارجي كليـه حامـل هـاي انـرژي هيدروكربوري شامل نفت، گاز و زغال سنگ كشور و همچنين وضعيت جهاني آنها مورد تجزيه و تحليـل قـرار گرفته است. در بخش انرژي نيز حاملهاي انرژي هيدروكربوري به همراه ساير حاملهاي انرژي نظير انرژيهاي تجديدپذير و غيره از ديدگاه عرضه، مصرف، تلفات و بهينه‌سازي، تراز انرژي كل كشور و در نهايت شـاخص‌هـاي اقتصـادي/اجتمـاعي آن تجزيه و تحليل گرديده است.

 • دورنمای انرژی
  • دورنماي انرژي كشور از طريق مدلسازي توسعه داده شده به بررسي عملكردهاي فعلي و آتي بخشهاي توليد، تبديل و فرآورش، انتقال، واردات و صادرات نفت و گاز و ساير حامل‌هاي انرژي و در نهايت ارزيابي عرضه و تقاضاي كل انرژي در تعامل با بخشهاي اقتصادي و اجتماعي كه در ارتباط با سناريوهاي تحليل توسعه بخش انرژي انجام مي‌گيرد، بسترهاي لازم را جهت تحليل و امکان تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و انتخاب مسیری مطمئن‌تر در توسعه بخش انرژي كشور فراهم‌ مي‌آورد.

 • پیوندها
  • در اين بخش آدرس وب گاه برخي از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسه هاي فعال در حوزه انرژي ارائه شده است

 • تبدیل واحدها
  • در اين بخش جداول مربوط به ضرايب تبديل واحدهاي انرژي كه در ترازنامه هيدروكربوري كشور به عنوان مبناي محاسبات مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به تفكيك كميتهاي مختلف مانند ارزش حرارتي، جرم، حجم، واحدهاي انرژي، چگالي فرآورده‌هاي نفتي و پيشوندهاي SI ارائه شده‌اند.

 • ارتباط با ما
 • جستجو

امروزه انرژي به عنوان يكي از مهم‌ترین اركان عوامل توليد و اقتصاد هر كشور محسوب می‌گردد و تاثير مستقيم و يا غيرمستقيم بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، زيست محيطي و … دارد. در چنين شرايطي ايجاد يك پايگاه آمار و اطلاعات منسجم از منابع انرژي كشور با رويكرد پايش، كنترل و نظارت دقيق بر بخش‌هاي مختلف انرژي در كنار تحليل روند و پيش‌بيني‌هاي علمي از طريق شاخص‌هاي اجتماعي و فرهنگي، فناورانه، اقتصادي، زيست‌محيطي و سياسي و البته سرمايه‌گذاري و قيمت، كه بر حوزه انرژي اثر دارند، ‌مي‌تواند در ترسيم دورنماي انرژي كشور موثر باشد.

از طرفي توسعه فناوري،‌ ملاحظات زيست‌محيطي، توسعه منابع جديد سوخت فسيلي غيرمتعارف مانند شيل‌هاي نفتي و گازي،‌ انرژي‌هاي تجديدپذير، و تغيير وضعيت ژئوپليتيكي انرژي كشورها، سبب تغيير آينده عرضه و تقاضاي انرژي جهاني شده و صنايع كشورها را مورد تاثير قرار مي‌دهند.

عرضه انرژي بصورت امن، قابل اطمينان، قابل حصول و پاك، جهت رشد اقتصادي و بهبود استانداردهاي زندگي مردم، از چالش‌هاي بزرگ قرن اخير مي‌باشد. دولتها نياز دارند تا بدانند تغييرات بازار انرژي جهاني به چه سمت و سويي مي‌رود و تاثير آن بر كشورشان چيست؟ تركيب سبد عرضه و تقاضاي انرژي آنها بايد به چه صورت باشد تا بتوانند بيشترين بهره را از اين تغييرات حاصل نمايند. با توجه به موارد غيرقابل پيش‌بيني تاثيرگذار بر بازار جهاني انرژي، يك پيش‌بيني دقيق از روند رشد بازار، غيرقابل حصول مي‌باشد، بنابراين دولتها بدنبال تدوين سناريوهاي بلندمدت انرژي مي‌باشند تا بتوانند احتمالات مختلف را مورد بررسي قرار دهند و خود را براي مواجهه با چالشها آماده نمايند. براي اين منظور مدل‌هاي مختلفي توسعه داده شده است كه هر كشور متناسب با وضعيت و امكانات داخلي خود از آنها استفاده مي‌نمايد.

بديهي است كه بررسي عملكرد بخشهاي توليد، تبديل و فرآورش، انتقال، واردات و صادرات نفت و گاز و ساير حامل‌هاي انرژي و در نهايت ارزيابي عرضه و تقاضاي كل انرژي كه در ارتباط با سناريوهاي تحليل توسعه بخش انرژي انجام مي‌گيرد، بسترهاي لازم را جهت تحليل و امکان تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و انتخاب مسیری مطمئن‌تر در توسعه بخش انرژي كشور فراهم‌ مي‌آورد.

عمده‌ترین اهداف تدوین دورنمای انرژی در کشور عبارتند از:

*شناسایی و ارزیابی اثرات متقابل انرژی، اقتصاد و محيط‌ زیست
*پيش‌بينی تقاضای انرژی نهایی و مفيد به تفكيك حامل‌های انرژی در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور
*ارزیابی و پيش‌بينی تراز انرژی برای منابع انرژی اوليه، اشكال مختلف انرژی ثانویه و انرژی نهایي
*تحليل روش‌های بهينه تامين انرژی مفيد در بخش‌های مصرف‌کننده با در نظر گرفتن توجيه فنی و اقتصادی در بلندمدت
*تعيين سبد بهينه حامل‌های انرژی و ترکيب بهينه فن‌آوری‌های سيستم عرضه انرژی در کشور در ميان‌مدت و بلندمدت با ملاحظه محدودیت‌های زیست محيطی و لوازم توسعه پایدار
*بررسی پتانسيل صرفه‌جویی انرژی و ارزیابی اقتصادی آن در بخش انرژی کشور
*برآورد ميزان انتشار آلاینده‌های زیست‌محيطی و بررسی تاثير سياست‌های تدوینی بر توسعه بخش انرژی
*ارزیابی ميزان سرمایه‌گذاری و منابع مالی موردنياز برای توسعه بخش انرژی کشور
*ارزیابی اثرات خط‌مشی انرژی بر توسعه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی

ارتباط با ما

لینک های مرتبط

شماره های تماس

تلفنخانه مركزي: 60-22029351

تلفن دفترگروه :  27644406

فاكس :   22047188

صندوق پستي: 4757-19395

آدرس

تهران، خيابان‌وليعصر (عج)، روبروي‌پارك ملت، خيابان‌سايه، شماره 65، طبقه 4، گروه ترازنامه هيدروكربوري كشور

رایانامه:  info@iranenergyinfo.ir