Menu
 • صفحه اصلی
  • بخش انرژي با توجه به نقش دوگانه آن در خصوص تامين انرژي و درآمد ارزي كشور، زيربناي اصلي توسعه به شمار مي‌آيد و همواره داراي نقش بنيادي در بخشهاي اجتماعي ـ اقتصادي بوده است. بر اين اساس، ايجاد يك نظام يكپارچه از آمار و اطلاعات انرژي در كشور، با رويكرد مديريت صحيح اطلاعات، ايجاد هماهنگي بين مراكز توليد اطلاعات انرژي، يكسان سازي تعاريف، مفاهيم و روش هاي جمع‌آوري اطلاعات، دسترسي سريع مديران، كارشناسان و پژوهشگران حوزه انرژي به داده‌هاي دقيق و قابل اعتماد انرژي و در نهايت كمك به برنامه ريزي و سياستگذاري صحيح مديران در بخش انرژي از اهميت زيادي برخوردار است.

 • نمودار جریان انرژی
  • به‌طورکلی به‌منظور بررسي فرآيند توليد تا مصرف نهايي حامل هاي اوليه انرژي شامل نفت، گاز، زغال‌سنگ، سوخت‌های سنتي و انرژی‌های تجديدپذير و اطلاع از ميزان توليد و يا مصرف هر يك از آن‌ها در بخش هاي مختلف از تحليل جريان انرژي مبتني بر سيستم مرجع انرژي شامل سطوح انرژي اوليه، انرژي ثانويه و انرژي نهايي استفاده مي گردد. براين اساس مي توان اطلاعات سيستم انرژي كشور را از منابع توليد تا بخش هاي نهايي مصرف بر اساس قانون بقاي انرژي تراز نمود و تحولات آن را مورد تجزیه‌وتحلیل قرارداد.

 • ترازنامه هیدروکربوری
  • ترازنامه هيدروكربوري كشور با رويكرد تحليل جامع بخش انرژي هيدروكربوري و شناسايي تنگناها در بخشهاي عملياتي در گستره صنعت انرژي با تاكيد بر بخشهاي نفت و گاز در دو بخش با عنوانهاي هيدروكربوري و انرژي تنظيم شده است. در بخش هيدروكربوري وضعيت ذخاير، عمليات فرآورش و تبـديل و تبـادلات خـارجي كليـه حامـل هـاي انـرژي هيدروكربوري شامل نفت، گاز و زغال سنگ كشور و همچنين وضعيت جهاني آنها مورد تجزيه و تحليـل قـرار گرفته است. در بخش انرژي نيز حاملهاي انرژي هيدروكربوري به همراه ساير حاملهاي انرژي نظير انرژيهاي تجديدپذير و غيره از ديدگاه عرضه، مصرف، تلفات و بهينه‌سازي، تراز انرژي كل كشور و در نهايت شـاخص‌هـاي اقتصـادي/اجتمـاعي آن تجزيه و تحليل گرديده است.

 • دورنمای انرژی
  • دورنماي انرژي كشور از طريق مدلسازي توسعه داده شده به بررسي عملكردهاي فعلي و آتي بخشهاي توليد، تبديل و فرآورش، انتقال، واردات و صادرات نفت و گاز و ساير حامل‌هاي انرژي و در نهايت ارزيابي عرضه و تقاضاي كل انرژي در تعامل با بخشهاي اقتصادي و اجتماعي كه در ارتباط با سناريوهاي تحليل توسعه بخش انرژي انجام مي‌گيرد، بسترهاي لازم را جهت تحليل و امکان تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و انتخاب مسیری مطمئن‌تر در توسعه بخش انرژي كشور فراهم‌ مي‌آورد.

 • پیوندها
  • در اين بخش آدرس وب گاه برخي از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسه هاي فعال در حوزه انرژي ارائه شده است

 • تبدیل واحدها
  • در اين بخش جداول مربوط به ضرايب تبديل واحدهاي انرژي كه در ترازنامه هيدروكربوري كشور به عنوان مبناي محاسبات مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به تفكيك كميتهاي مختلف مانند ارزش حرارتي، جرم، حجم، واحدهاي انرژي، چگالي فرآورده‌هاي نفتي و پيشوندهاي SI ارائه شده‌اند.

 • ارتباط با ما
 • جستجو
پیش گفتار

ترازنامه هیدروکربوری

ترازنامه انرژی

آنچه دراین بخش به آن پرداخته می شود

به‌طورکلی تركيب ساختار ترازنامه حاضر در دو بخش با عنوان‌هاي هيدروكربوري و انرژي تنظیم‌شده است.
در بخش هيدروكربوري وضعيت ذخاير، عمليات توليد، فرآورش و تبديل و تبادلات خارجي كليه حامل‌هاي انرژي هيدروكربوري شامل نفت، گاز و زغال‌سنگ كشور و همچنين وضعيت جهاني آن‌ها موردبحث و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.

پیشگفتار

نقش اساسی سیستم عرضه انرژی در خصوص تأمین انرژی موردنیاز و همچنین درآمد ارزی كشور كه زیربنای اصلی طرح‌های توسعه به شمار می­آید، ایجاب می‌كندكه پایگاه آمار و اطلاعاتی در ارتباط با منابع هیدروكربوری كشور توسعه یابد تا از این رهگذر بتوان ضمن بررسی عملكرد بخش­های تولید، فرآورش، انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع، واردات و صادرات حامل­های مختلف ازجمله نفت و گاز و سایر حامل‌های انرژی، بستر لازم برای برنامه‌ریزی و فراهم نمودن زمینه لازم برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران بخش انرژی را ایجادنمود. در این راستا موسسه مطالعات بین‏المللی انرژی با همكاری معاونت برنامه‏ریزی وزارت نفت، ترازنامه هیدروكربوری را با رویكرد تحلیلی بخش انرژی و شناسایی تنگناها و بخش عملكرد در بخش‌های عملیاتی در گستره صنعت انرژی با تأکید بر بخش‌های نفت و گاز منتشر می‌نماید.

ساختار ترازنامه هیدروكربوری سال 1395 در دو بخش با عنوان­های هیدروكربوری و انرژی تنظیم‌شده است. در بخش هیدروكربوری وضعیت ذخایر، عملیات تولید، فرآورش و تبدیل و تبادلات خارجی كلیه حامل‌های انرژی هیدروكربوری شامل نفت، گاز و زغال‌سنگ كشور و همچنین وضعیت جهانی آن‌ها موردبحث و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. در بخش انرژی حامل‌های انرژی هیدروكربوری به همراه سایر حامل‌های انرژی نظیر برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، سوخت‌های سنتی و غیره از دیدگاه تولید، مصرف، تلفات و بهینه­سازی، تراز انرژی كل كشور و درنهایت شاخص‌های اقتصادی/ اجتماعی آن تجزیه‌وتحلیل گردیده است. درنهایت در قالب تراز انرژی كل كشور، تراز كلیه حامل­های انرژی در سطوح مختلف انرژی اولیه، ثانویه و نهایی ارائه‌شده و وضعیت بخش انرژی كشور را نشان می­دهد.

شایان‌ذکر است كه تدوین و انتشار ترازنامه هیدروكربوری كشور بدون همكاری صمیمانه بسیاری از دستگاه­ها، سازمان­ها، وزارتخانه­ها و به‌ویژه مدیران و كارشناسان محترم دست‌اندرکار بخش انرژی كشور میسر و ممكن نبوده است، لذا در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و از مدیران عامل، مدیران و كارشناسان محترم: برنامه­ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شركت ملی پخش فرآورده‏های نفتی، شركت خطوط لوله و مخابرات، برنامه‏ریزی و توسعه شركت ملی صنایع پتروشیمی، امور بین­الملل شركت ملی نفت ایران، شركت بهینه‏سازی مصرف سوخت كشور، معاونت برنامه­ریزی وزارت صنایع، ذوب‌آهن اصفهان، مدیریت آمارهای اقتصادی بانك مركزی، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان مراتع و جنگلداری وزارت كشاورزی، مركز آمار ایران و سایر سازمان‌هایی كه به نحوی در تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز مجموعه پیوست همكاری داشتند، سپاسگزاری می‏نماید.

در پایان انتظار دارد تا محققان، پژوهشگران و كارشناسان امور انرژی كشور باراهنمایی‌ها و تذكرات خود، در جهت بهبود و تكمیل اطلاعات این مجموعه، گروه ترازنامه هیدروكربوری موسسه مطالعات بین‏المللی انرژی را یاری نمایند.

 

محمدمهدی رحمتی

معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی

 

خلاصه مدیریتی

نگاهی به وضعیت بخش انرژی كشور در سال 1395

الف. بخش انرژی

 • حجم كل منابع متعارف هیدروكربوری شامل مجموع كل ذخایر هیدروكربوری نفت و گاز قابل استحصال کشف‌شده، در ابتدای سال 1395، برابر 387/27 میلیارد بشكه با 40/18 درصد ذخایر نفتی و 59/81 درصد ذخایر گازی
 • كل تولید انرژی اولیه در كشور، برابر 3411/46 میلیون بشكه معادل نفت خام در سال با افزایش 17/4 درصد نسبت به سال گذشته
 • تركیب حامل­های انرژی در تولید انرژی اولیة كشور عبارتنداز: 40/17 درصد نفت خام، 59 درصد گاز غنی،0/18 درصد زغال‌سنگ، 0/40 درصد برق‌آبی، بادی، اتمی، خورشیدی و زیست‌توده، 0/24 درصد سوخت‌های سنتی، و بقیه (0/01درصد) انرژی‌های ‏نو خورشیديِ حرارتی.
 • عرضه انرژی اولیه جهت مصرف در داخل كشور، 2058/27 میلیون بشكه معادل نفت خام با 1/53 درصد افزایش نسبت به سال گذشته
 • مصرف انرژی نهایی در بخش‌های مختلف مصرف، برابر 1348/65 میلیون بشكه معادل نفت خام با افزایش 6/4 درصد نسبت به سال قبل
 • تركیب مصرف انرژی نهائی در بخش‌های اقتصادی/ اجتماعی كشور و رشد آن‌ها نسبت به سال قبل عبارت بودند از: بخش خانگی و تجاری، 475/13 میلیون بشكه معادل نفت خام با 35/26 درصد، بخش حمل‌ونقل 319/68 میلیون بشكه معادل نفت خام با 23/70 درصد، بخش صنعت 331/24 میلیون بشكه معادل نفت خام در سال با 24/56 درصد و بخش كشاورزی 53/19 میلیون بشكه معادل نفت خام با رشد 3/94 درصد و خوراك پتروشیمی 164/2میلیون بشكه معادل نفت خام با سهم 12/17 درصد.

ب. نفت خام

 • میزان ذخایر نفت خام و هیدروكربورهای مایع قابل استحصال در پایان سال 1395 بالغ‌بر 155/63 میلیارد بشكه (111/08 میلیارد بشكه، مربوط به ذخایر خشكی و 44/5 میلیارد بشكه، مربوط به ذخایر دریایی)
 • تولید كل نفت خام در مناطق خشكی و دریایی، برابر 3744/19 هزار بشكه در روز
 • صادرات نفت خام با سهم 65/10 درصد از كل صادرات حامل‌های انرژی معادل 765 میلیون بشكه معادل نفت خام در سال بوده است كه نسبت به سال قبل (1394)، 85/17 درصد افزایش داشته است و سوآپ نفت خام به علت توقف كامل عملیات سوآپ متوقف بود.
 • واردات نفت خام از كشورهای همسایة شمالی، (سوآپ) متوقف بوده است.


  ج. فرآورده

  • مجموع خوراك نفت خام، میعانات و نفتا پالایشگاه‌های نفت كشور برابر با 1739/98 هزار بشكه در روز با روند كاهشی 0/84 درصد نسبت به سال قبل (1394)
  • تولیدكل فرآورده­های نفتی حاصل از پالایشگاه‌ها، 98/620 میلیارد لیتر در سال
  • مجموع تولید فرآورده‌های اصلی شامل گاز مایع،‌ بنزین موتور (با افزایش MTBE و سایر مواد افزودنی)،‌ نفت سفید و سوخت‌های هوایی،‌ نفت‌گاز و نفت‌كوره 236/15 میلیون لیتر در روز با كاهش 1/74 درصد نسبت به سال گذشته
  • میزان تولید گاز مایع برابر 10/81 میلیون لیتر در روز
  • میزان تولید بنزین موتور (با افزایش MTBE و سایر مواد افزودنی) برابر 59/10 میلیون لیتر در روز
  • میزان تولید نفت سفید و سوخت‌های هوایی برابر 13/55 میلیون لیتر در روز
  • میزان تولید سوخت‌های جت و نفت گاز برابر 89/49 میلیون لیتر در روز
  • میزان تولید نفت كوره برابر 63/19 میلیون لیتر در روز
  • واردات سالیانه 24/28 میلیون بشكه معادل نفت خام بنزین
  • عرضه گاز مایع در سال 1395، برابر با 3714702/66 مترمكعب در سال (معادل 14/78 میلیون بشكه معادل نفت خام در سال)
  • مصرف سالیانه پنج فرآورده نفتی اصلی (گاز مایع، بنزین موتور، نفت سفید، نفت‌گاز و نفت‌كوره)، در سال 1395، درمجموع 413/29 میلیون بشكه معادل نفت خام در سال
  • مصرف سالانه گاز مایع در سال 95 برابر است با 16/13 میلیون بشكه معادل نفت خام در سال
  • مصرف روزانه بنزین موتور برابر است با 74/475 میلیون لیتر در روز و مصرف سالانه بنزین موتور در سال 1395 برابر است با 149/83 میلیون بشكه معادل نفت خام
  • مصرف سالانه نفت سفید در سال 95 برابر است با 18/02 میلیون بشكه معادل نفت خام
  • مصرف سالانه نفت گاز با نیروگاه بدون درنظر گرفتن سوخت كشتی‌های بین‌المللی در سال 95 برابر است با 187/07 میلیون بشكه معادل نفت خام
  • مصرف سالانه نفت كوره با نیروگاه بدون درنظر گرفتن سوخت كشتی‌های بین‌المللی در سال 95 برابر است با 42/24 میلیون بشكه معادل نفت خام
  • صادرات روزانه فرآورده­ها، بالغ‌بر 376/64 هزار بشكه در روز، شامل نفت‌كوره،‌ نفت‌گاز، نفت سفید همراه با برش سنگین نفتی و نفتا و گاز مایع
  • كاركرد حمل نفت خام به‌وسیله خطوط لوله به پالایشگاه‌های نفت كشور بالغ‌بر 31036/46 میلیون تن-كیلومتر معادل 80019 میلیون لیتر نفت خام حجم حمل شده

د. گاز طبیعی

 • میزان ذخایر گازی قابل استحصال كشور تا پایان سال 1395، 32/81 تریلیون مترمكعب
 • كل تولید گازغنی 778/96 میلیون مترمكعب در روز ( 329/99 میلیون مترمكعب در روز مربوط به گاز خشكی شامل گاز همراه، گاز گنبدی و سازندی و گاز مستقل) و 448/97 میلیون مترمكعب در روز (مربوط به گاز مستقل و همراه مناطق دریایی)
 • تولید گاز غنی حاصل از فازهای میدان پارس جنوبی 424/12 میلیون مترمکعب در روز
 • سهم عرضه گاز غنی عبارت است از: 80/6 درصد تحویل پالایشگاه‌های گازی و نم‌زدایی، 10/08 درصد تحویل كارخانه‌های گاز و گاز مایع، 2/24 درصد برای تزریق به میادین نفتی، 0/83 درصد تحویل پتروشیمی‌های خارگ و رازی و 5/25 درصد به عنوان گازهای قابل جمع‌آوری و مابقی صرف مصارف عملیاتی و صنعتی و یا خطاهای اندازه گیری می­گردد.
 • ظرفیت اسمی واحدهای نم‏زدایی و پالایشگاه‌های گازی كشور، بالغ‌بر 792/1 میلیون مترمكعب در روز با رشد 2/14 درصد نسبت به سال قبل (1394)
 • جمع تولیدگازسبك، 630/08 میلیون مترمكعب در روز با افزایش حدود 11/77 درصد نسبت به سال قبل
 • واردات گازسبك در سال 1395، 16/03 میلیون مترمكعب در روز و صادرات آن 24/78 میلیون مترمكعب در روز با كاهش 35/47 درصدی واردات و افزایش 5/58 درصدی صادرات نسبت به سال قبل
 • 646/11 میلیون مترمکعب در روز مجموع تولید و واردات گاز سبك با افزایش 9/78 درصد نسبت به سال قبل
 • تزریق گازسبك 63/05 ، مصارف عملیاتی 26/43، میزان بالقوه گاز برای طرح‌های جمع­آوری 12/73 و مصارف نهایی بخش­های مختلف (شامل بخش‌های خانگی/ تجاری/ صنایع كوچك و عمده/ نیروگاه‌ها) 498/30 میلیون مترمكعب در روز
 • متوسط مصرف گازسبك در بخش‌های مختلف مصرف و رشد آن‌ها نسبت به سال قبل شامل بخش خانگی/تجاری 57961 (رشد8/19 درصد)، مصارف صنعتی و كشاورزی 57386 (رشد 6/69 درصد)، بخش حمل‌ونقل 7610 (رشد 3/39 درصدی)، نیروگاه‌ها 60940 (رشد 5/03 درصد) میلیون مترمكعب در سال
 • تعداد شهرهایی كه از گاز طبیعی استفاده كرده‌اند، 1085 شهر با تعداد واحدهای تحت پوشش گاز طبیعی آن‌ها 24827897 هزار واحد با رشد 5/19 درصد نسبت به سال قبل

تولید مایعات و میعانات گازی، 262672 هزار بشكه در سال

ه. پتروشیمی

 • میزان متوسط خوراك مجتمع‌های پتروشیمی از پالایشگاه‌های كشور شامل نفتای سبك و سنگین، پلات فورمیت و نفت سفید و …، برابر با 16/95 میلیون بشكه معادل نفت خام با كاهش (14/42 میلیون بشكه معادل نفت خام در سال 1394)، 2/97- درصد نسبت به سال قبل
 • میزان كل خوراك مایعات و میعانات گازی مجتمع‌های پتروشیمی، بالغ‌بر 83258/2 هزار بشكه در سال بوده كه نسبت به سال 1394 (75247/8هزار بشكه در سال)، 10/34 درصد افزایش داشته و گاز مصرفی خوراك، سوخت به ترتیب در حد 5875/6 و 9638/1میلیون مترمكعب در سال
 • كل اتان مصرفی صنایع پتروشیمی درمجموع 4155/8 هزار تن در سال
 • كل تولیدات مجتمع‌های پتروشیمی، بالغ‌بر 50614 هزار تن در سال با افزایش 8/75 درصد نسبت به سال 1394 (46411 هزارتن در سال)
 • فروش داخلی محصولات پتروشیمی برابر با 16204هزار تن با افزایش 16 درصد نسبت به سال قبل
 • ارزش فروش داخلی محصولات، بالغ‌بر 297826 میلیارد ریال با افزایش فروش ریالی 23/33 درصد
 • میزان صادرات محصولات پتروشیمی، برابر با 20851 هزار تن با افزایش ازنظر وزنی 10/85 درصد و ازنظر قیمت فروش (9803 میلیون دلار) 2/26 درصد افزایش نسبت به سال قبل

و. سایر حامل‌های انرژی

– برق

 • قدرت نامی ‏نیروگاه‌ها، 76428 مگاوات با افزایش 3/14 درصد نسبت به سال قبل
 • جمع تولید ناویژه نیروگاه‌ها، 289196 گیگاوات ساعت با رشد 2/75 درصد نسبت به سال قبل
 • سهم تولید ناویژه نیروگاه‌های سیكل تركیبی 35/9 درصد، نیروگاه بخاری 26/55 درصد، نیروگاه گازی 36/5 درصد، سهم نیروگاه‌های آبی 5/68 درصد و سهم بسیار اندك در حدود 2/45 درصد توسط نیروگاه دیزلی و نیروگاه‌های بادی و زباله‌سوز و فتوولتاییك و اتمی
 • كل فروش داخلی برق 237436 گیگاوات ساعت با تخصیص 78378 به بخش خانگی، 22914 به بخش عمومی،17620 به سایر مصارف (مانند تجاری و …)، 77603 به بخش صنعتی، 36222 به بخش كشاورزی و 4699 گیگاوات ساعت برای روشنایی معابر
 • واردات و صادرات برق، به ترتیب 4221/09 و 6687/8 گیگاوات ساعت
 • تعداد مشتركین برق، 32824 هزار مشترك
 • تعداد كل روستاهای برق‌دار شده تا پایان سال 1395، 56793 روستا
 • بر اساس آمار وزارت نیرو، نفت­گاز و نفت­كوره مصرفی در نیروگاه‌های وزارت نیرو و بخش خصوصی به ترتیب بالغ‌بر 36/19 و 31/63 میلیون بشكه معادل نفت خام با كاهش نفت‌گاز 3/72 درصد و نفت كوره مصرفی در نیروگاه 35/72 درصد نسبت به سال قبل
 • مصرف گاز طبیعی نیروگاه‌ها،60940 میلیون مترمكعب با افزایش 5/03درصد نسبت به سال قبل
 • متوسط راندمان كل نیروگاه‌های كشور، 33/83 درصد

– زغال‌سنگ

 • ذخیره قطعی منابع زغال‌سنگ در كشور حدود 1/150 میلیارد تن

– انرژی‌های نو (بادی، اتمی، خورشیدی، حرارتی و زیست‌توده)

 • انرژی‌های نو در ایران، شامل تهیه آبگرم از انرژی حرارتی خورشیدی به‌وسیله آب‌گرم‌کن‌ها و حمام‌های خورشیدی و تولید برق از نیروگاه­های بادی، فتوولتاییك، اتمی و زیست‌توده
 • تعداد كل آب‌گرم‌کن‌ها و حمام­های خورشیدی نصب‌شده توسط وزارت نیرو و شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت در كشور به ترتیب 20463 و 1038 جمعاً معادل 0/1963 میلیون­ بشكه­ معادل ­نفت خام از مصرف انرژی تا پایان سال 1395
 • تولید ناویژه برق از نیروگاه­های فتوولتاییك برابر با 4/35 گیگاوات ساعت، نیروگاه­های بادی 264/29و نیروگاه‌های زباله سوز و بیوگاز 21/78 گیگاوات ساعت

عملكرد انرژی در بخش‌‌های اقتصادی و اجتماعی

 • بر اساس آمار مركز آمار ایران در سال 95:
 • تولید ناخالص داخلی كشور (به قیمت بازار) با قیمت‌های ثابت سال 1376 با 8/35 درصد رشد نسبت به سال1394، 673/094 میلیارد ریال، با توجه به آمار تفكیكی آن برحسب فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های نفت، صنعت و معدن، كشاورزی و خدمات به ترتیب میزان رشد برابر 78/77 ، 11/30 ، 5/02 و 7/11 درصد
 • شدت عرضه انرژی اولیه و شدت مصرف انرژی نهایی (با توجه به تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های ثابت سال 1376) به ترتیب با رشد 6/02- و 2/43- درصد نسبت به سال قبل 3/058 و 1/760 بشكه به میلیون ریال
 • عرضه سرانه انرژی اولیه و مصرف سرانه انرژی نهایی به ترتیب 25/752 و 14/82 بشكه به نفر با رشد 0/4 و 4/54 درصد نسبت به سال قبل
 • در بین بخش‌های مصرف، بخش صنعت با شدت مصرف نهایی انرژی به میزان 1/64 بشكه به میلیون ریال بیشترین شدت مصرف را داشته است.
 • کل ما‌به‌التفاوت فروش فرآورده‌های نفتی و گازی (با در نظر گرفتن یارانه سوخت نیروگاه‌ها) بر اساس قیمت‌های داخلی و منطقه‌ای (یارانه) ، 1.171.298 میلیارد ریال، با توجه به نرخ تسعیر ارز در بودجه سال 1395 (29970 ریال برای هر دلار)، معادل با 39/08 میلیارد دلار
 • بیشترین میزان انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی (گازهای گلخانه‌ای) ناشی از مصرف نهایی انرژی سوخت‌های فسیلی مربوط به بخش نیروگاهی كشور در حدود 159 میلیون تن معادل دی اكسید كربن و پس‌ازآن به ترتیب بخش‌های خانگی و تجاری (136 میلیون تن معادل دی اكسید كربن) و حمل‌ونقل (118 میلیون تن معادل دی اكسید كربن) و صنعت (94 میلیون تن معادل دی اكسید كربن)

با توجه به مطالب فوق خلاصه وضعیت انرژی كشور در قالب جدول تراز انرژی و نمودار جریان انرژی در سال 1395 در ادامه ارائه‌شده است.

عملكرد انرژی كشور از دیدگاه آمار جهانی در سال 2016

دیدگاه‌های جهانی وضعیت نفت و گاز و انرژی ایران، ازنظر آمار و اطلاعات جهانی در سال 2016 به شرح زیر می‌باشد:

 • ذخایر نفت ایران در پایان سال 2016 ،158/40 میلیارد بشكه اعلام‌شده كه این رقم نسبت به
  سال 2015، افزایش داشته است. بر اساس این گزارش ایران 9/5 درصد كل ذخایر نفت جهان و 19/5 درصد كل ذخایر خاورمیانه را به خود اختصاص داده و چهارمین دارنده بزرگ
  ذخایر نفتی جهان پس از ونزوئلا، عربستان و كانادا می‌باشد (شركت BP).
 • ایران در سال 2016 با ذخیره 33/50 تریلیون مترمکعب گاز رتبه اول را در جهان دارا بوده و روسیه و قطر رتبه­های دوم و سوم را داشته است.
 • ایران با تولید 202/4 میلیارد مترمکعب گاز معادل 17/96 درصد از كل تولید گاز جهان جایگاه سوم داشته است. در این رابطه آمریكا و روسیه در رتبه­ های اول و دوم تولید گاز جهان را در سال 2016 در اختیار داشته‌اند (شركت BP).